شماره‌های پیشین نشریه

این نشریه براساس مجوز شماره 23938/ص/99 مورخ 1399/6/15 معاونت محترم علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس مصوبه "دوازدهمین کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی " مورخ 1399/4/4 صادر شده است

 

 پژوهشگران گرامی

خوشبختانه به استحضار فصلنامه  مدیریت دانش در ورزش موفق به اخذ پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  به شماره 88818  مورخ 23/06/1400 گردیده است. لذا از پژوهشگران گرامی دعوت به عمل می آید جهت انتشار یافته های پژوهشی خود بر اساس محورهای فصلنامه به سایت مجله با آدرس:    http://kmsj.iausdj.ac.ir مراجعه فرمایند.

نشریه مدیریت دانش در ورزش در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می ­نماید. همه مقالات ارسالی توسط سامانه مشابهت یاب بررسی می­ شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود.  در این نشریه برای بررسی مقالات از روش داوری دوسو ناشناس استفاده می­ شود. از این رو نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که نوشته آن­ها به نحوی هویت آنان را آشکار ننماید.  دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج مالکیت حق چاپ تمام موارد منتشر شده را دارد. با این وجود بر اساس قوانین انتشارات با دسترسی آزاد، تمام مطالعات چاپ شده در این نشریه به صورت آزاد در وب سایت نشریه برای عموم بدون پرداخت هزینه قابل دسترس است.