اهداف و چشم انداز

اهداف انتشار:

 

 • تولید و انتشار نظریه های بومی در حوزه ورزش
 • انتشار یافته‌های نوین پژوهشی به منظور گسترش مرزهای دانش
 •  انتقال دستاوردهای نظری و کابردی متخصصین به منظور تبادل آموخته‌ها و تجربیات بر پایه روش‌های پژوهشی معتبر در حیطه علوم ورزشی
 • ایجاد و توسعه شبکه تعاملی بین پژوهشگران و مراکز علمی ـ پژوهشی
 • کمک به ارتقای سطح دانش علمی و پژوهش در زمینه‌های مختلف علوم ورزشی و نهادینه کردن پژوهش در کشور
 • تلاش در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور
 • ایجاد روحیه و انگیزه تحقیق در حیطه تخصصی نشریه در بین دانشجویان، معلمان و اساتید
 • کمک به مساله‌یابی و حل مسائل علمی‌ در حوزه علوم ورزشی
 • تلاش برای ورود و عضویت درپایگاههای اطلاعاتی بین‌المللی
 • ایجاد ارتباط میان متخصصان و پژوهشگران  ایرانی و بین‌المللی

چشم انداز:

نشریه مدیریت دانش در ورزش، نشریه ای  است علمی که با اهداف مشخص اقدام به انتشار مقاله‌های علمی- پژوهشی و مروری- تحلیلی در حوزه مدیریت دانش در ورزش و حوزه مدیریت ورزشی می نماید و درصدد است طی 10 سال آینده  در یک برنامه بلند مدت جز 3 نشریه برتر در بین نشریات علمی و پژوهشی داخلی در حیطه تربیت بدنی و مدیریت ورزشی تبدیل شود.

 

محورهای مقالات:

 • مدیریت دانش در ورزش
 • بازاریابی ورزشی
 • حاکمیت ورزشی
 • اوقات فراغت در ورزش و ورزش های تفریحی
 • مدیریت راهبردی در ورزش
 • رفتار سازمانی در ورزش
 • کارآفرینی در ورزش
 • ارتباطات و رسانه در ورزش
 • گردشگری ورزشی
 • آموزش ورزش و تربیت بدنی
 • مطالعات تطبیقی  در حوزه مدیریت ورزشی
 • تدوین ایده‌ها و نظریه‌های مرتبط با مدیریت ورزشی