راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

خواهشمند است شیوه‌نامۀ زیر را مطالعه و بر اساس آن اقدام به ارسال مقاله کنید. لازم به توضیح است که مقالات دریافتی از طریق سامانه نشریه در مرحلۀ اول و پیش از ارسال به داوری از  نظر رعایت شیوه‌نامۀ زیر بررسی خواهد شد و در صورت عدم رعایت آن، مقاله برای داوری ارسال نخواهد شد.

اصول نگارش و ارسال مقاله برای نشریه علمی مدیریت دانش در ورزش

مجله علمی مدیریت دانش در ورزش اولویت ارزیابی، داوری و انتشار را به مقالاتی اختصاص خواهد داد که از قرابت موضوعی و مفهومی بیشتری با حوزۀ تخصصی مزبور برخوردار باشند.

اصول کلی

 • مقالۀ ارسالی باید اصیل ‌باشد.
 • مقاله‌های ترجمه شده، تحلیلی، موردی و تک بررسی، برای چاپ در این مجله اولویت ندارند.
 • مقالۀ مروری از اشخاص مجرب، که حداقل 20 مقاله در موضوعات مرتبط در نشریات داخلی یا خارجی چاپ کرده باشند، پذیرفته می‌شود و باید شامل عنوان، چکیدۀ فارسی و انگلیسی، کلیات و تاریخچه‌ای در مورد موضوع، هدف از انجام پژوهش، مطالب علمی و مطالعات انجام شده دربارۀ موضوع، تجزیه و تحلیل و بحث در رابطه با پژوهش‌های ارائه شده و نتیجه‌گیری باشد. نتیجه‌ گیری باید شامل جمع ‌بندی و نتیجۀ کلی باشد. همچنین پیشنهادهای سازنده برای آینده بیان شود. علاوه بر آن، پژوهش باید دربردارندۀ گزارش موارد نادر و جالب، شرح حال مربوط به مراجع، بحث دربارۀ گزارش تهیه شده، بدون نیاز به مروری بر مقالات و کارهای انجام شدۀ قبلی، نکات مهم و مورد توجه و بیان آموخته‌های قبلی پژوهشگر به تناسب موضوع باشد.
 • نویسندگان مقالات موظف به رعایت استانداردهای علمی و اخلاقی در نگارش مقالات خود می باشند.

نحوه ارسال مقالات

مقالات باید از طریق سامانه نشریه مدیریت دانش در ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به صورتی که شرح داده شده است، ارسال شود.

تمامی مقالاتی که به صورت الکترونیکی در سامانه نشریه په ثبت گردند در ابتدا توسط هیئت تحریریه نشریه بررسی و در صورت دارا بودن ملاک های لازم برای انجام بررسی های تخصصی بیشتر وارد فرایند داوری می شوند. این مقالات، بدون نام نویسندگان توسط حداقل 2 داور که از سوی سردبیر و هیات تحریریه انتخاب می‌شوند ارزیابی خواهند شد و نویسنده مسئول از پذیرش، رد یا نیاز به اعمال اصلاحات درخواستی از سوی داوران در اسرع وقت مطلع خواهد شد. چنانچه مقاله کاملاً مطابق موارد ذکرشده در این راهنما بوده و پذیرش کامل داوران را نیز اخذ نماید، در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.

نحوه تنظیم مقالات

 • مطالب مقاله به صورت یک ستونی با رعایت حاشیه لازم (حداقل 2 سانتی‌متر از هر طرف) با قلم B-Nazanin12   برای متون فارسی و قلم Times New Roman 10 برای متون انگلیسی تایپ شوند(نمونه قالب فایل مقاله) .
 • تعداد صفحات مقاله نباید از 15 صفحه (تمامی بخش ها شامل صفحه اول، چکیده، متن اصلی، فهرست منابع و جداول) تجاوز کند.
 • مقاله باید ضمن رعایت قواعد دستوری، به فارسی سلیس و روان نوشته شده باشد و تا حد امکان از کاربرد اصطلاحات بیگانه که معادل مناسب فارسی دارند، پرهیز گردد. در صورتی که واژه جایگزین فارسی مصطلح یا مناسب نباشد، می‌توان با حروف فارسی از آوانویسی استفاده و اصل واژه انگلیسی در زیرنویس نگاشته شود. همچنین مولف باید معادل انگلیسی نام های خارجی و اصطلاحات مورد استفاده را در پایین صفحه زیر نویس نماید. شماره زیرنویس ها در هر صفحه از شماره یک شروع شود. واژه ها و یا عباراتی که بصورت علائم اختصاری بکار برده می شوند نیز در اولین استفاده، نام کامل آنها ذکر گردد. البته در خصوص واژه‌های اختصاری و مخفف و نمادها لازم به ذکر است که فقط موارد استاندارد آنها قابل استفاده می‌باشد و به هیچ وجه در عنوان و چکیده‌ها نباید مورد استفاده قرار گیرند.

فایل کاور لتر (فایل مشخصات نویسندگان)

 • نویسنده موظف است فایل کاور لتر را دانلود نموده و دقیق تکمیل نماید (شماره همراه و پست الکترونیک معتبر همه نویسندگان ضروری است).
 • در خصوص سند اصالت مقاله، اگر  مقاله مستخرج از پایان نامه ارشد و یا رساله دکترا و یا طرح پژوهشی است نویسنده موظف است سند مربوطه را در قالب فایل های تکمیلی ارسال نماید .
 • تمامی مکاتبات نشریه تنها با نویسنده مسئول انجام خواهد شد.
 • یادآوری می گردد پس از وارد کردن اسامی در پرونده مقاله و ورود مقاله به پروسه بررسی، امکان ایجاد هیچ تغییری در تعداد و ترتیب نام نویسندگان وجود ندارد. لطفا هنگام ثبت اسامی دقت بفرمایید.

فایل اصلی مقاله

 • صفحه اول: عنوان فارسی مقاله، چکیده فارسی و کلید واژگان به ترتیب ذکر می گردند. چکیده مقاله در یک پاراگراف، حداکثر 250 کلمه و در متن آن هدف، روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری ذکر شده باشد (نیازی نیست تا در متن چکیده این چهار بخش تفکیک شده و عنوان هر بخش ذکر گردد). در متن چکیده از فعل های معلوم استفاده شود. برای توصیف آنچه انجام شده از فعل گذشته و برای نتیجه‏ گیری از فعل زمان حال استفاده گردد. لازم به ذکر است که در متن چکیده به هیچ عنوان نباید منبع دهی نمود و همچنین از  واژه‌های اختصاری و مخفف و نمادها استفاده کرد. کلید واژگان نیز بین 3-5 کلمه بوده و با کاما از یکدیگر جدا شوند.
 • صفحه دوم:شامل عنوان انگلیسی مقاله، چکیده انگلیسی و کلید واژگان مرتبط می باشد. شایسته است چکیده انگلیسی و کلید واژگان (Keywords)  دقیقا با چکیده و کلید واژگان فارسی مطابقت نماید.
 • اصل مقاله باید شامل موارد زیر باشد:

متن اصلی مقاله به ترتیب شامل 6 بخش مقدمه، روش پژوهش، نتایج، بحث و نتیجه گیری، تشکر و قدردانی و منابع می باشد. کلیه بخش های فوق به صورت مجزا و با همین عناوین باید بیان شوند. در مقابل این عناوین از قرار دادن علامت " : " پرهیز گردد.

 • مقدمه:  مقدمه باید توضیح دهد که مساله چیست؟ چگونه با کارهای قبلی مرتبط است و چه تفاوتی با آنها دارد؟ این بخش در دو تا سه صفحه به گزارش بیان مسئله با مروری بر مطالعات گذشته، چالش های موجود در این مسئله، ضرورت، کاربرد نتایج و اهداف پژوهش می پردازد. در نوشتن مقدمه از نوشتن مطالب عمومی، غیر ضروری و غیر مفید خودداری کنید. همچنین مقدمه نباید به گونه‏ ای نوشته شود که فقط برای افراد حرفه‏ای قابل استفاده باشد.
 • روش پژوهش:  روش پژوهش به ‌نحوی باید نوشته شود که هر خواننده‌ای بتواند با آن، تجربه نویسنده مقاله را تکرار کند. در این بخش جزییات روش و علت انتخاب آن، مدت زمان اجرای طرح و پی‌گیری، زمان و مکان اجرای پژوهش، نمونه‌های مورد آزمون و ملاک انتخاب آنها، روش نمونه‌گیری و منطق تعداد نمونه، نحوه جمع‌آوری اطلاعات، رعایت موازین اخلاق در پژوهش، ابزارهای اندازه‌گیری (روایی و پایایی وسایل و ابزارها در خارج و داخل کشور) آزمون‌های آماری مورد استفاده می بایست گزارش شود.
 • نتایج:  نتایج شامل شرح کامل یافته‌های پژوهش می باشد. نتایج پژوهش با توجه به اصول علمی به صورت کاملا شفاف و روشن می بایست ارائه گردند. ارائه نتایج دقیق شامل گزارش عدد با درصد، گزارش میانگین با حدود اطمینان، ذکر دقیق مقادیر آماره آزمون ها بالاخص مقدار دقیق سطح معناداری به عنوان مثال (P<0.02) در آزمون های آمار استنباطی ضروری می باشد. مولفین لازم است تنها به گزارش مهم ترین یـافته‌های به دست آمده اکتفا کنند. همچنین استـفاده منـاسب از جدول و نمودارهای فارسی با حداقل تعداد ممکن به صورت سیاه و سفید و دو بعدی موجب سهولت مطالعه مقاله خواهد شد.
 • کلیه شکل‎ها، نمودارها و تصاویر با واژه "شکل" نام گذاری شده و عنوان شکل‎ در زیر آن درج شود.
 • توضیحات مربوط به شکل بعد آن آورده شود.
 • برای درج عنوان هر شکل پس از کلمه شکل و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد.
 • عکس‎ها باید به وضوح و کیفیت بالا تهیه شوند و نویسندگان محترم می بایست از قرار دادن تصویر شکل ها خودداری نموده و تنها از فایل های اصلی برگرفته از نرم افزارهای مربوطه استفاده کنند.
 • عنوان و محتویات متنی شکل‌ها هم به فارسی و هم به انگلیسی و اعداد آن به انگلیسی باشد
 • در مورد جداول نیز، عناوین جداول در بالای آنها قرار داده می شود.
 • توضیحات مربوط به هر جدول قبل آن آورده شود.
 • در جداول کیفی، عنوان هم به فارسی و هم به انگلیسی و اعداد آن به انگلیسی باشد.
 • در جداول کمی، عنوان و محتویات متنی هم به فارسی و هم به انگلیسی و اعداد آن به انگلیسی باشد
 • برای درج عنوان هر جدول پس از کلمه جدول و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد.
 • عنوان جدول باید گویا باشد به نحوی که نیاز نباشد به متن مراجعه شود.
 • اعداد جدول حتی الامکان بدون اعشار و در صورت لزوم تا دو رقم اعشار داشته باشد.
 • اختصارات و علائم متن جدول را می توان با زیر نویس روشن کرد.
 • اعداد و ارقام و مطالب جدول نباید در متن مقاله تکرار شده باشد.
 • ابعاد جداول باید طوری تنظیم شوند که در یک صفحه مجله (طولی یا عرضی) جا بگیرد. 
 • همه ستون ها و سطر ها حتما عنوان داشته باشند.

 

 • بحث و نتیجه گیری:  شرح نکات مهم یافته ها، آثار و اهمیت و محدودیت آن‌ها، مقایسۀ نتایج پژوهش با یافته های حاصل از مطالعات دیگر، توجیه و تفسیر موارد مشترک و مورد اختلاف، بیان کاربرد احتمالی یافته ها، و در نهایت نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات حاصل از یافته های پژوهش از موارد مورد بحث در این بخش مقاله است. در این بخش از تکرار بخش یافته ها خودداری گردد و نباید نتایج جدید که در قسمت یافته ها به آن اشاره نشده است، عرضه شود. از اظهار نظر درمواردی که یافته های مطالعه آن را مطرح نمی کنند نیز باید خودداری شود.

نحوۀ نگارش منابع مورد استفاده:

 • منابعی که در متن استفاده می‌شوند باید مطابق با دستورالعمل«ای.پی.ای» به صورت زیر معرفی شوند:
 • تعداد منابع بیش از 40 شماره نباشد.
 • در انتهای مقاله، منابع به ترتیب حروف الفبا، آورده شوند.
 • منابع فارسی نیز باید به زبان انگلیسی نوشته و در داخل پرانتز واژه  (Persian) آورده شود.
 • نام اختصاری نشریات آورده شود.
 • از اندنوت یا رفرنس منیجر استفاده شود.
 • در مقالات پژوهشی حداقل 30 مقاله و در مقالات مروری حداقل 10 مقاله از منابع معتبر 5 سال اخیر باشد.
 • ارجاعات درون متنی کاملا منطبق بر منابع انتهای مقاله باشد.
 • توصیه می شود از نرم افزار End Note برای تنظیم منابع استفاده شود.
 • منابع انتهای مقاله به اصل مقاله هایپرلینک شود

مثال منبع نویسی:

Yektayar, M. (2019). Prioritizing Supply Chain Management Indicators in Sport. Sport Management Studies, 11(54), 71-92. doi: 10.22089/smrj.2018.4898.1946 (Persian).

Khodamorad Poor, M., Yektayar, M., Shakiba, M., Kham Foroosh, K. (2018). Factors of Implementing Cloud Computing in Sports Organizations. Sport Management Studies, 10(51), 73-94. doi: 10.22089/smrj.2018.5489.2088(Persian).

Ferreira, J. J., Fernandes, C. I., & Ratten, V. (2017). Entrepreneurship, innovation and competitiveness: what is the connection? International Journal of Business and Globalization, 18(1), 73–95.

 

مثال ارجاع دهی داخل متن:

 

ضمنا همه منابع درون متنی اعم از داخلی و خارجی، به صورت انگلیسی نوشته شود. مثال:

امروزه نوآوری در صنایع گوناگون دیگر محدود به واحدهای تحقیق و توسعه در سازمان نیست و به ورای این مرزها رسیده است. این مفهوم تحت عنوان نوآوری باز به برقراری ارتباط با تحقیقات و مکملی برای تحقیق و توسعه می‌پردازد(15، 2019Almasi& shahbazi,)

 

نحوه نگارش متن مقاله

مقاله نباید اشکالات نگارشی و ادبی داشته باشد. نکات زیر برخی از مهم­ ترین موارد نگارشی است که باید رعایت شود:  

 • رعایت نیم­ فاصله­­ ها در کلماتی با دو جزء، مانند: می‌توان، می­‌شود، پژوهش‌ها و . . .؛ گذاشتن علامت « ء» در کلماتی مانند تأییدی، تأثیر و . . . ؛ جدا نویسی کلماتی مانند: عامل‌های، پرسش‌نامه، به‌دست­ آمده و . . .؛ گذاشتن تنوین در کلماتی مانند: مثلاً، اصلاً و . . .؛ به‌کار‌بردن « همزه » به جای « ی» در کلماتی مانند دامنۀ حرکتی، نمرۀ آزمون و . . ..
 • پس از ویرگول یک فاصله بگذارید و سپس کلمه بعدی را بنویسید. پیش از ویرگول نباید فاصله وجود داشته باشد. مانند: پژوهشگران، گزارش دادند . . .
 • پس از نقطه یک فاصله بگذارید و سپس کلمه بعدی را بنویسید.
 • فونت زیرنویس ­ها باید Times New Roman 10 باشد و پس از شماره، نقطه و یک فاصله گذاشته شود و سپس نام خاص انگلیسی یا توضیحات مربوط نوشته شود. نوشته­ ها و اعداد باید در یک امتداد باشند. برای این کار، اگر دو بار ساب اسکریپت را کلیک کنید، هر دو در یک امتداد قرار خواهند گرفت.
 • نباید نام کوچک نویسنده در داخل متن یا زیر نویس نوشته شود و تنها نام خانوادگی  باید ذکر شود.
 • در داخل متن، هر جا که نیاز به استفاده از کمانک (پرانتز) باشد، باید بین حرف آخر کلمه قبل از کمانک و کمانک اول و پس از کمانک دوم و کلمه بعد یک فاصله باشد. مثلاً: بررسی اشمیت (2004) نشان داد . . .
 • در منبع‌نویسی داخل متن نیازی نیست به ازای نام هر نویسنده شماره پانویس بدهید. تمام آنها را پشت سر هم بنویسید و بین آنها علامت "،" بیاورید و پیش از کلمه آخر «و» بگذارید. پس از آخرین نام، شماره پانویس بگذارید. در پانویس نیز تمام اسامی را پشت سر هم بنویسید. مانند: وینبرگ و گولد

 

نکات اداری و تعهدی

 • هیئت تحریریه نشریه در پذیرش، رد یا ویرایش مقاله آزاد است.
 • مقالات منتشر شده نباید پیش از این در هیچ نشریۀ داخلی و خارجی‌ای چاپ شده باشند. در صورت مشاهده این موضوع، مقاله از فرآیند داوری این نشریه حذف خواهد شد و ضمن انعکاس عدم تعهد نویسنده به سایر نشریات علمی کشور، مدیریت نشریه مقالات دیگر آن نویسنده را بررسی نخواهد کرد.
 • ارائه‌دهندۀ مقاله متعهد است تا زمانی که جواب نهایی (پذیرش یا رد) مقاله خود را دریافت نکرده باشد، مقاله خود را به نشریه­ های داخلی و خارجی دیگری ارسال نکند.
 • نویسنده موظف است همراه فایل مقاله و فرم تعهد نامه و فرم تعارض منافع را که در همین صفحه وجود داردرا تکمیل و ارسال نماید.
 • در صورتی که نویسنده مسئول، تغییرات درخواست شده از سوی داوران و کارشناسان مجله را ظرف مدت 15روز انجام و از طریق سامانه ارسال نکند، مقاله از فرآیند بررسی و داوری حذف می‌شود.
 • لازم به ذکر است در صورت پذیرش مقاله به شرط انجام اصلاحات محقق می بایست توضیحات لازم در خصوص کلیه سوالات را در قالب یک نامه در ابتدای مقاله ارائه نموده و اصلاحات انجام گرفته را نیز با رنگی متمایز ( برای هر داور با یک رنگ مشخص) مشخص نماید. بهتر است این اعمال در نسخه ای از مقاله انجام شود که داور توضیحات را در آن ارائه نموده و این توضیحات حذف نشوند تا داور با یک نظر بتواند تغییرات لازم را بررسی نماید.
 • مسوولیت محتوای علمی مقاله، با نویسنده یا نویسندگان آن است.
 • استفاده از مندرجات نشریه با ذکر کامل مآخذ آزاد است.
 • از به ­کار بردن نام و نام خانوادگی کامل یا مخفف در فایل های ارسالی خودداری شود. ذکر کلمه با نام و بی نام برای عنوان فایل مقاله کافی خواهد بود.
 • پس از صدور نامه پذیرش، امکان هیچگونه تغییری در نام و ترتیب نویسندگان مقالات وجود ندارد.
 • طبق آیین نامه کمیسیون بررسی نشریات، نشریات علمی پژوهشی مورد تأیید آن سازمان نمی توانند بیشتر از ده درصد مقالات چاپی در یک سال را به مقالاتی از یک نویسنده تکراری تخصیص دهند. پیرو این بند آیین نامه و طبق آیین نامه داخلی شورای نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج  مقرر شده است هر نویسنده حداکثر چهار مقاله در جریان بررسی و آماده چاپ در نشریه داشته باشد و تا تعیین تکلیف شدن و یا انتشار سایر مقالات، نشریه نمی تواند مقاله جدیدی را از ایشان وارد مراحل بررسی نماید و از مقالات پذیرفته شده هر نویسنده به جز موارد خاص در سال بیشتر از یک مقاله منتشر نخواهد شد.

 

در پایان، از نویسندۀ محترم درخواست می‌شود که ضمن مطالعۀ مندرجات این راهنما و مشاهدۀ نمونه مقالات چاپ شده در جدیدترین شمارۀ نشریه، مقالۀ خود را تنظیم و از طریق سامانه به نشریه ارسال کند.

فرم های مورد نیاز جهت بارگزاری در سامانه نشریه در هنگام ارسال مقاله :

1-     فایل مقاله اصلی بدون  نام نویسندگان

2-    فایل مشخصات نویسندگان

3-    فایل کاور لتر

4-    فرم عدم تعارض منافع نویسندگان

5-    فرم تعهد نویسنده/ نویسندگان

6-    فرم تعهد نویسندگان در اصالت داده ها

7-    فرم تعهد مبنی بر عدم تغییر نام نویسندگان

رعایت هایپر لینک کردن منابع ضروری است

نشانی سامانۀ نشریه:  

پست الکترونیک نشریه: 

فرم تعارض منافع دو فصلنامه مدیریت دانش در ورزش

فرم تعارض منافع، توافق نامه‏ای است که نویسنده (گان) یک مقاله اعلام می‏کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل از اخلاق نشر، از جمله سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده‏ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده‏اند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده‏اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان می‏دهد که متن مقاله چگونه توسط نویسندگان تهیه و ارائه شده است. نویسنده مسئول از جانب سایر نویسندگان این فرم را امضا و تایید می‏‏نماید و اصالت محتوای آن را اعلام می‏‏نماید. نویسنده مسئول هم چنین اعلام می‏دارد که این اثر قبلا در جای دیگری منتشر نشده و همزمان به نشریه دیگری ارائه نگردیده است. همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و ... به ناشر محول گردیده است.

آدرس الکترونیکی:

نام نویسنده مسئول: 

تلفن:

وابستگی سازمانی:

عنوان مقاله:

آیا نویسندگان یا موسسه مربوطه وجهی از یک شخص ثالث (دولتی، تجاری، بنیاد خصوصی و غیره) برای هر بخشی از مقاله ارائه شده (شامل کمک‏های مالی، نظارت بر داده‏ها، طراحی مطالعه، آماده‏سازی اثر، تجزیه و تحلیل آماری و ...) دریافت نموده است؟

بلی

خیر  o

آیا نویسندگان هرگونه اختراعی که در حال انجام، داوری و یا ثبت شده، مربوط به این اثر را در حال انجام دارند؟

بلی

خیر o

آیا طرق دسترسی دیگری وجود دارد که خوانندگان بتوانند که اطلاعات اضافی اثر مذکور را از نویسندگان مقاله دریافت نمایند؟

بلی o

خیر

آیا جنبه‏ای از این اثر مرتبط با حیوانات آزمایشی یا بیماری های خاص انسانی است که نیاز به اعلام و تایید اخلاق نشر باشد؟

بلی

خیر o

نام نویسنده مسئول:                         تاریخ:                              امضا

 

 

 

فرم تعهد نامه نویسندگان مقالات  دو فصلنامه مدیریت دانش در ورزش

 

ما نویسندگان مقاله باعنوان: ..............................................

با آگاهی از ضوابط و شرایط دو فصلنامه مدیریت دانش در ورزش ، موافقت خود را با ارسال مقاله به نشریه مذکور اعلام داشته و خانم/ آقای ............................... که از نویسندگان مقاله است را به عنوان نویسنده رابط معرفی می نماییم. بدیهی است که این اعلام به عنوان وکالت تام ایشان در امور مرتبط با این مقاله نزد دوفصلنامه مدیریت دانش در ورزش است و ما نویسندگان حق هر گونه دخالت  در امور این مقاله را از خود سلب می نماییم.

 ترتیب اسامی نویسندگان مقاله (اسامی و اطلاعات ارائه شده در این لیست قابل تغییر نیست و به همین صورت در مقاله درج می شود. توجه داشته باشید که به هیچ عنوان نویسنده ای به این اسامی افزوده نمی شود).

ردیف

نام و نام خانوادگی نویسندگان

درجه علمی

تاریخ و امضاء

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

از میان نویسندگان فوق، ردیف شماره 2 به عنوان نویسنده مسئول مقاله ( که نامش در مقاله نهایی به عنوان نویسنده مسئول مقاله درج خواهد شد) معرفی می شود.

پست الکترونیکی نویسنده مسئول مقاله

 

فرم کاور لتر دو فصلنامه مدیریت دانش در ورزش

 

مشخصات نویسندگان

 

اطلاعات مقاله

عنوان:

نوع مقاله:

موضوع مقاله[1]:

تاریخ ارسال:

 

اطلاعات نویسندگان[2]

نام و نام خانوادگی

تحصیلات/ گرایش

رتبه علمی

سازمان

پست الکترونیک

تلفن همراه

نقش نویسنده در پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجازه نشر و تکثیر:

 

اصالت داده ها[3]:

 

               

 

 

 

 

 

 

فرم مشخصات نویسنده / نویسندگان مقاله

عنوانفارسی:  .............................................................

نام و نام خانوادگی1، نام و نام خانوادگی2 *، نام و نام خانوادگی3 ؛ ........

آدرس دانشگاهی/ افیلیشن Affiliation نویسنده/ نویسندگان

درج آدرس ایمیل نویسنده مسئول و شماره تماس وی ضروری است

 

Title: …………………….

Name  Surname1, Name  Surname*2,  Name  Surname3,  …… 

Author/s  Affiliation

*Corresponding Author: email and contact number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرمت مقاله / فونت و قلم مقاله دو فصلنامه مدیریت دانش در ورزش

 • ·         حاشیه صفحه از بالا، پایین، چپ و راست 2 سانتی متر باشد
 • ·         عنوان مقاله به فارسی(B Nazanin 14 bold)
 • ·         نام نویسندگان(B Nazanin 14) 
 • ·         عنوان نویسندگان(B Nazanin 12)
 • ·         چکیده:
 • ·         متن چکیده(B Nazanin 14)  
 • ·         واژگان کلیدی: (B Nazanin 12) 
 • ·         متن اصلی مقاله  (B Nazanin 12) 
 • ·         تیترهای اصلی (B Nazanin 12 bold) 
 • ·         نوشتة داخل جدول و شکل (B Nazanin 10) 
 • ·         عنوان لاتین : Times New Roman bold 10
 • ·         تمامی متون لاتین شامل نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان/ چکیده لاتین/ کلید واژه ها/ منابع پایانی Times New Roman 10
 • ·         فونت تمامی زیرنویس ­ها باید Times New Roman 10 باشد و شماره زیرنویس هر صفحه از عدد 1 شروع شود

 

 [1] . موضوع مقاله از میان موضوعات مشخص شده در سامانه نشریه انتخاب گردد.

2.  ردیف مربوط به نویسنده مسئول با هایلایت مشخص گردد.

[3]. سند استخراج مقاله چیست؟ (در خصوص مقالاتی که برگرفته از طرح تحقیقی، پایان نامه و یا رساله نمی باشند، محققین می بایست حداقل از یک گروه پژوهشی تاییدیه پروتکل اجرای طرح را داشته باشند)